top of page

Privatperson

Velund & Co har erfaring med å håndtere vanskelige saker, og bistår privatpersoner
innenfor en rekke ulike områder.

Arbeidsliv

Fiskeri og havbruk

Kontrakt

Bank og
finansiering

Eiendom

Forsikring  

Granskning og
compliance  

Selskapsrett

Restrukturering og
insolvens

Entreprise

Industri og handel

Skatt og avgift

bottom of page