top of page

Velund & Co bistår små og mellomstore bedrifter med juridisk rådgivning, 
tvisteløsning og prosedyre.  

Arbeidsliv

Bank og
finansiering

Eiendom

Entreprise

Fiskeri og havbruk

Kontrakt

Forsikring  

Restrukturering og
insolvens

Granskning og
compliance  

Selskapsrett

Industri og handel

Skatt og avgift

bottom of page