top of page

Næringsliv

Rett på virksomheten 

Velund & Co bistår små og mellsomtore bedrifter med juridisk rådgivning, tvisteløsning og prosedyre.

Arbeidsliv

Bank og
finansiering

Eiendom

Entreprise

Granskning og
compliance  

Industri og handel

Fiskeri og havbruk

Forsikring  

Kontrakt

Restrukturering og insolvens

bottom of page