top of page

Arbeidsrett kan være krevende for små og mellomstore bedrifter på grunn av et omfattende regelverk, og endringer i dette regelverket. Arbeidsgiver skal sørge for å overholde reglene. Vi kan bistå med rådgivning og løsninger som gir arbeidsgiver kontroll og forutsigbarhet.

Områder

Ansettelser og arbeidsavtaler 

Arbeidsmiljø

Oppsigelse og avskjed

Varsling og granskning

Tvisteløsning og prosedyre

Kom i kontakt med oss

E-post: post@velund.no

Tlf.: +47 71 58 08 50


Våre kontorer

Kristiansund 

Alti Futura
3. etg.

Oppdal
Ola Setroms veg 36

Post

Postboks 2100

NO-6503 Kristiansund N

Vår oppdragbekreftelse 

Vår personvernerklæring

Advokatfirmaet Velund & Co DA 2023

bottom of page